Program TeamViewer jest narzędziem zdalnego dostępu, który umożliwia serwisowanie Twojego komputera z centrali serwisowej. Program działa na zasadzie dostępu do twojego komputera przez naszego serwisanta. Program jest bezpieczny i w każdym momencie możesz zerwać połączenie.

Procedura działania usługi Pomocy Zdalnej krok po kroku: 

  • Klient kontaktuje się telefonicznie z naszym biurem i informuje nas o zaistniałym problemie.
  • Nasz serwisant ocenia czy spełnione są warunki techniczne umożliwiające naprawę za pośrednictwem pomocy zdalnej.
  • Należy pobrać i zapisać na dysku program pomocy zdalnej zamieszczony na naszej stronie internetowej.
  • W trakcie rozmowy z naszym serwisantem należy uruchomić pobrany wcześniej program
  • Nasz serwisant łączy się z komputerem Klienta i dokonuje niezbędnych napraw*
  • Klient weryfikuje, czy zgłoszony problem został naprawiony i kończy działanie programu pomocy zdalnej.

*Połączenie jest szyfrowane, dzięki czemu usługa ta jest w 100% bezpieczna.

Link do pobrania programu: